We zijn enthousiast u te mogen meedelen dat het Instituut voor Antrozoologie en de Open Universiteit een nieuw onderzoek gaan starten naar Horse Boy Method!

 logo Institute for Antrozoologie     Open University logo

 

Dat contact met paarden meerwaarde heeft voor jouw welzijn en/of het welzijn van je kind, weet je misschien al door persoonlijke ervaring. De positieve effecten van het contact tussen mens en paard worden tijdens paardondersteunde sessies benut om te werken aan doelstellingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, leren en geestelijke gezondheid. Er bestaat meer dan genoeg anekdotisch bewijs voor de werkzaamheid van paardondersteunde sessies. Wetenschappers zijn begonnen om de effecten te bestuderen. De eerste resultaten van wetenschappelijk onderzoek zijn hoopgevend en meer onderzoek is nodig om de werkingsmechanismen beter in kaart te brengen.

Horse Boy Method, een paardondersteunde methode ontwikkeld voor kinderen met autisme, benut de relatie tussen mens en paard om het kind te ondersteunen in de ontwikkeling van schoolse vaardigheden en levensvaardigheden. Observatie van deelnemende kinderen suggereert dat kinderen meer ontspannen zijn en beter in staat zijn om te leren, wanneer ze contact hebben met het paard. Aangenomen wordt dat de natuurrijke omgeving van het paard resulteert in een verlaging van de activiteit in het overactieve zenuwstelsel van het kind. Bovendien wordt aangenomen dat de beweging van het paard resulteert in toename in het hormoon oxytocine, wat leidt tot een verlaging in het stresshormoon cortisol. Deze stressverlagende mechanismen worden gerelateerd aan de geobserveerde verbeteringen, waarbij wordt aangenomen dat een lager stressniveau het kind in staat stelt de cognitieve vermogens beter toe te wijden aan het ontwikkelen van vaardigheden. Deze claims moeten beter worden onderzocht. De Horse Boy Foundation, de Open Universiteit en het Instituut voor Antrozoölogie zijn een samenwerking aangegaan om deze hypothesen te toetsen.

Om deze hypothesen te toetsen, beginnen we met een pilot onderzoek met 20 gezond ontwikkelende jongens van zeven tot negen jaar oud. Deze kinderen worden willekeurig ingedeeld in een van de vier onderzoekscondities: 1) op het bewegende paard; 2) op een paardrijsimulator; 3) contact met het paard vanaf de grond en 4) spelen in een natuurrijke omgeving. De kinderen participeren in één van deze vier condities gedurende tien weken, vijftien minuten per week. Fysiologische veranderingen (hartslag en cortisol) worden voor, gedurende en na participatie in één van de vier condities gemeten. De sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en aspecten van het executief functioneren worden voor en na deelname in kaart gebracht. Aan de hand van een semigestructureerd interview met de ouders wordt na afronding van de studie in kaart gebracht of er verandering in executief functioneren, sociale cognitie en sociaal-emotionele ontwikkeling worden geobserveerd. De belangrijkste doelstelling van dit onderzoek is het in kaart brengen van de werkingsmechanismen van paardondersteunde methoden, in het bijzonder de Horse Boy Methode. Het design van deze studie stelt ons in staat de unieke bijdrage van verschillende aspecten van de Horse Boy Methode te bestuderen. Als het onderzoeksdesign waardevol blijkt voor het onderzoeken van de effecten van de Horse Boy Methode, zal een grootschalig onderzoek met kinderen met een autisme spectrum stoornis volgen.

4 test conditions

Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren, hebben we jouw hulp nodig. Een grondig design zoals deze vraagt om financiële middelen. De benodigde materialen en mankracht zullen €50.000 kosten. Met jouw donatie kun je ons helpen de werkingsmechanismen achter de geobserveerde effecten van paardondersteunde methoden, waaronder de Horse Boy Methode, te ontrafelen. Wanneer we de werkingsmechanismen van paardondersteunde methoden beter begrijpen, stellen we professionals in staat hun methoden en het partnerschap met het paard in het volle potentieel te benutten. Bovendien resulteert het in kaart brengen van de werkzaamheid van een methode in meer implementatie van de methode, waardoor het beter toegankelijk wordt voor diegenen die er profijt van kunnen hebben.

Je kan je donatie storten op het rekeningnummer van onze coordinator Horse Boy The Netherlands met het kenmerk “Horse Boy studie”.

Doneren via de bank

CAROLA BEEKMAN
IBAN: NL 90 RABO 0173.8752.03
BIC code  RABONL2U

Doneren via  PAYPAL of Creditcard 

We zijn dankbaar voor je bereidwilligheid om bij de dragen aan ons doel.

Prof. dr. M.J. Enders-Slegers, Professor in antrozoölogie, GZ-psycholoog, Open Universiteit,
Faculteit Psychologische en Onderwijswetenschappen, Instituut voor Antrozoölogie.

 

Drs. M.J.A. Ernst, promovendus, psycholoog, Open Universiteit, Faculteit Psychologische en Onderwijswetenschappen, Instituut voor Antrozoölogie.

Carola Beekman, Horse Boy Method practitioner and trainer, kind en jeugd coach, Horse Boy Foundation
Rupert Isaacson en Iliane Lorenz, oprichters van de Horse Boy Foundation

 

Als u ervoor kiest om te doneren aan dit project, gaat het geld naar onze algemene onderzoeksfonds, wanneer om welke reden dan ook dit project niet zal worden uitgevoerd, zullen we uw geld gebruiken voor een ander project dat onderzoek doet naar de effectiviteit van Horse Boy method of Movement Method.