NL – RETREAT: Little Besa & Face Your Bull Retreat with Rupert Isaacson

Date/Time
Date(s) - December 16, 2023 - December 18, 2023
All Day

Location
SoulHorses

Categories


(For Dutch scroll down)

Walking in the forest, fresh December air reveals the exhalation of the horses, soft crackling leaves under your feet whisper to you, the campfire touches your soul’s spark of joy.
Being in a space, knowing you can ask bigger and greater, that leads you to the wonders of the unknown, the wonders of you.
An invitation to reconnect with your gut-feeling and embrace your intuition. An invitation to let your nervous system melt into more ease.

Imagine this could be for you.
How would your world be like then…?

Come and join us in the Long Ride Home retreat where we will explore two topics from this program: Little Besa & Face Your Bull facilitated by Rupert Isaacson.

About Little Besa & Face Your Bull:
Little Besa was the name that the Kalahari San Bushman shaman Besa gave to Rupert during the years that they worked together. Besa is also the middle name of Rowan – the Horse Boy – Rupert’s autistic son who was healed by old Besa in Namibia back in 2008. Old Besa taught Little Besa (Rupert) many things – things that help shape shift everyday life towards healing, towards joy. During the retreat Rupert will share some key points of what he was taught by his Kalahari mentor to help create joy, healing and every day miracles with this every day shaman’s eye.

Face Your Bull is neuroscience – the rational to Little Besa’s irrational. One’s bull is one’s own bullshit. One’s own ego and the challenges it brings. The ego is not a dragon or a monster to slay. Rather it is something that can serve one well – if one can learn to be happy dancing with it. Based on the idea of the Portuguese bullfight in which one doesn’t try to kill the bull, but instead dances with it on horseback, we discuss how to use neuroscience and body chemistry to learn to enjoy this dance of life – to dance with the bull, to ride the dragon.

At the end of the retreat we look at how to bring this shamanistic and this neuroscientific world view together into an integrative practice, with support and tips for how to take the discoveries home and begin to shapeshift one’s life, one’s mind, towards where our joy lies, always dancing us over the next mountain ridge, the next horizon…

About Rupert Isaacson:
As a human rights activist, Rupert lived with hunting & gathering tribes in the Kalahari Desert in South-Africa. He founded the indigenous Land Rights Fund, which helps hunting and gathering tribes gain legal title to their ancestral land and helped the Bushmen of Botswana win the largest land claim in African history in 2006 – which as a result of that he’s now banned from Botswana.

As a successful writer of The Healing Land, which tells the story of his family in Africa and his own story living with the Bushmen of the Kalahari Desert; The Horse Boy, which tells the story of his journey across Mongolia on horseback with his autistic son Rowan; and The Long Ride Home, which tells the three subsequent healing journeys he and his son made to Africa, Australia and the Navajo Reservation and as a successful documentary filmmaker of The Horse Boy and Endangerous, Rupert found other ways of relating to nature and healing.

This combined with being a journalist, discovering how horses can help autism and special needs, running the Horse Boy Foundation and being a successful horse-trainer, his compassion & pureness, his great expertise and insights obtained by these cultures he will bring these gems into your world.

 

About the venue:
This retreat will be held in the ‘Antwerpse Kempen’ at the beautiful domain of Soulhorses in Lille, Belgium. The unique manor house, nature, horses and other animals will contribute to getting us closer to our true nature and our true joy. Having easier access to the spirits, letting our souls be touched by the fire, creating that tribe-feel and sharing food will contribute to healing and having that joy.

We chose for luxury and the pureness of nature to make this fully catered and cared for retreat possible for you. The retreat includes breakfast, lunch, dinner and 2 nights in one of the spacious bedrooms, which will be shared with maximum one other person.  A wonderful relaxing space with pillows and blankets will be to our service where we can warm up after enjoying and receiving insights in the fresh air.

Food & drinks:
All meals will be freshly prepared in the kitchen of the manor house.
Coffee, tea, water and juice will be available.

Of course, you are welcome to bring your own favourite snacks and drinks with you.
If you have any food intolerances or allergies? Please let us know.

Practical:
The workshop is from Saturday December 16th till Monday December 18th, 2023.
Timeframe: Saturday you are welcome at the domain from 5.30 pm. When everyone has arrived we start with dinner together and slide into the evening program. On Monday we wrap up at around noon.

We offer an early bird price up to and including november 6 of € 650,-
After that the price is € 695,-

The price includes 2 nights, breakfast, lunch and dinner.
The sleepover is part of the retreat and the experience we offer. Although we wholeheartedly recommend to stay onsite, you are welcome to stay offsite.

Payments are non-refundable. Cancellations will receive a credit for future experiences/retreats.

The retreat is limited to 10 people.

Any questions about the retreat?
Or would you like to have the information in Dutch language?
You can contact our host Ellen Schuringa (Dutch & English).
e-mail: ellen.schuringa@telenet.be

 

RETREAT: LITTLE BESA & FACE YOUR BULL met Rupert Isaacson, 16 tot 18 december 2023

Lopend door het bos laat de frisse December lucht de uitademing van de paarden zien. Zacht knisperende bladeren onder je voeten fluisteren tegen jou. Het kampvuur raakt de vreugde-vonk van jouw ziel aan. Je begeeft je in een ruimte, wetende dat je groter en grootser kunt vragen, die je leidt naar de wonderen van het onbekende, de wonderen van jou.
Een uitnodiging om opnieuw te verbinden met je onderbuikgevoel en je intuïtie te omarmen. Een uitnodiging om je zenuwstelsel te laten verzachten.

Stel je voor dat dit voor jou kan zijn.
Hoe zou jouw wereld er dan uitzien…?

Kom en doe met ons mee in de Long Ride Home-retreat waar we twee onderwerpen uit dit programma zullen verkennen: Little Besa & Face Your Bull gefaciliteerd door Rupert Isaacson.

Over Little Besa & Face Your Bull:
Little Besa was de naam die de Kalahari San Bushman sjamaan Besa aan Rupert gaf in de jaren dat ze samenwerkten. Besa is ook de tweede naam van Rowan – de Paardenjongen – Rupert’s autistische zoon die in 2008 in Namibië werd genezen door Old Besa. Old Besa leerde Little Besa (Rupert) veel dingen – dingen die helpen het dagelijks leven te veranderen in de richting van genezing, naar vreugde. Tijdens de retreat zal Rupert enkele belangrijke punten delen van wat hem door zijn Kalahari-mentor werd geleerd om vreugde, genezing en dagelijkse wonderen te helpen creëren met dit dagelijkse ‘oog van de sjamaan’.

Face Your Bull is neurowetenschap – het rationele van Little Besa’s irrationele. Iemands ‘bull’ is zijn eigen bullshit, iemands eigen ego en de uitdagingen die het met zich meebrengt. Het ego is geen draak of monster om te doden. Het is eerder iets dat iemand kan dienen – als men leert er gelukkig mee te dansen. Gebaseerd op het idee van het Portugese stierengevecht waarin men niet probeert de stier te doden, maar in plaats daarvan te paard met hem danst, bespreken we hoe we neurowetenschappen en lichaamschemie kunnen gebruiken om te leren genieten van deze dans van het leven – om te dansen met de stier, om de draak te berijden.

Aan het einde van de retreat kijken we hoe we dit sjamanistische en dit neurowetenschappelijke wereldbeeld samen kunnen brengen in een integratieve toepassing, met ondersteuning en tips voor hoe jij de ontdekkingen thuis kunt gebruiken en jouw leven, jouw geest, kunt veranderen in de richting van waar onze vreugde ligt, die ons altijd dansend over de volgende bergrug brengt, de volgende horizon…

Over Rupert Isaacson:
Als mensenrechtenactivist leefde Rupert met jacht- en verzamelstammen in de Kalahari-woestijn in Zuid-Afrika. Hij richtte het inheemse Land Rights Fund op, dat jacht- en verzamelstammen helpt bij het verkrijgen van wettelijke titels op hun voorouderlijk land en hielp de Bosjesmannen van Botswana in 2006 de grootste landclaim in de Afrikaanse geschiedenis te winnen – met als gevolg daarvan nu uit Botswana te zijn verbannen.

Als succesvol schrijver van The Healing Land, dat het verhaal vertelt over zijn familie in Afrika en zijn eigen verhaal over het leven met de Bosjesmannen van de Kalahari-woestijn; De Paardenjongen, die het verhaal vertelt van zijn reis door Mongolië te paard met zijn autistische zoon Rowan; en De Lange Weg naar Huis, dat de drie daaropvolgende helende reizen vertelt die hij en zijn zoon maakten naar Afrika, Australië en het Navajo-reservaat en als een succesvolle documentairemaker van The Horse Boy en Endangerous, vond Rupert andere manieren om zich te verhouden tot de natuur en genezing.

Dit in combinatie met het zijn van een journalist, het ontdekken hoe paarden mensen met autisme en speciale behoeften kunnen helpen, het runnen van de Horse Boy Foundation en het zijn van een succesvolle paardentrainer, zijn compassie en puurheid, zijn grote expertise en inzichten verkregen door deze culturen, zal hij deze schatten in jullie wereld brengen.


Over de locatie:
Deze retreat zal plaatsvinden in de Antwerpse Kempen op het prachtige domein van Soulhorses te Lille, België. Het unieke landhuis, de natuur, de paarden en de andere dieren zullen bijdragen om ons dichter bij onze ware natuur en onze ware vreugde te brengen. Onze ziel laten raken door het knisperende vuur, een stamgevoel creëren, voedsel delen en toegang hebben tot de spirits brengen ons naar heling en het hebben van die vreugde.

We hebben gekozen voor luxe en de puurheid van de natuur om deze volledig verzorgde retreat voor jullie mogelijk te maken. De retreat is inclusief ontbijt, lunch, diner en 2 overnachtingen in één van de ruime slaapkamers die je met maximaal één ander persoon deelt. Er is een heerlijke ontspanningsruimte met kussens en dekens, waar we na het genieten en ontvangen van inzichten in de buitenlucht kunnen opwarmen.

Eten & drinken:
Alle maaltijden worden vers bereidt in de keuken van het landhuis.
Koffie, thee, water en sap zijn voorzien.

Uiteraard bent je van harte welkom om je favoriete hapjes en drankjes mee te nemen.
Voedselintoleranties of allergieën? Laat het ons weten, dan kijken we naar de mogelijkheden.

Praktisch:
De workshop is van zaterdag 16 december t/m maandag 18 december 2023.
Tijdschema: Zaterdag ben je welkom vanaf 17.30 uur. Wanneer iedereen gearriveerd is starten we met een gezamenlijk diner waarna we beginnen met het avondprogramma. We sluiten af op maandag rond de middag.

Wij bieden een vroegboektarief aan t/m 6 november van € 650,-.
Daarna is de prijs € 695,- .

De prijs is inclusief 2 overnachtingen, ontbijt, lunch en diner.
De overnachtingen maken deel uit van de retreat en de ervaring die wij bieden. Hoewel we van harte aanbevelen om ter plaatse te verblijven, ben je welkom om buiten de locatie te overnachten.

Betalingen zijn niet restitueerbaar. Annuleringen zullen een tegoed ontvangen voor toekomstige retreats.

De retreat is beperkt tot 10 personen.

Basis Engels is wenselijk. Vertaling naar het Nederlands is mogelijk.
Informatie in het Engels is te vinden op: www.longridehome.com

Heb je vragen over de retreat?
Neem dan contact op met onze host Ellen Schuringa (Nederlands & Engels).
e-mail: ellen.schuringa@telenet.be

 

 

Leave a Reply